Phê duyệt mua điện mặt trời | QĐ số 13/2020/QĐ – TTG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2020/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM”-PHÊ DUYỆT MUA ĐIỆN MẶT TRỜI DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI: 1.783 VNĐ/KWH, DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ĐẤT 1.644 VNĐ/KWH, HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 1.943 VNĐ/KWH

Biểu giá phê duyệt mua điện mặt trời

(Kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Phê duyệt mua điện mặt trời-132020QĐ-TTg

Ghi chú: Tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 3 năm 2020.

Giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới

Trích điều 6 – Số: 13/2020/QĐ-TTg ,QUYẾT ĐỊNH “VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM”

  1. Dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy định tại Phụ lục của Quyết định này.
  2. Giá mua điện tại Biểu giá mua điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.
  3. Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD), được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.
  4. Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.
  5. Giá mua điện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.
  6. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được hạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Toàn văn quyết định số 13/2020/QĐ-TTG

Phê duyệt mua điện mặt trời:  Quyetdinh13TTg2020.pdf\


SPAN POWER phân phối và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, hỗ trợ lắp công tơ 2 chiều, làm thủ tục bán điện với EVN; với các chính sách bảo hành bảo dưỡng dài hạn. Đem lại nhiều lợi ích cho hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà xưởng,.. như tiết kiệm chi phí điện hàng tháng, chống nóng, tăng giá trị cho ngôi nhà & đẳng cấp của chủ đầu tư, có thể bán điện mặt trời dư thừa cho EVN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ SPAN

Hotline: 0936.992.293